Hội đồng thi thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 55 ngày 17/04/2021 một số lưu ý cụ thể như sau: 

-  Mang khẩu trang khi đi thi.

-  Tránh tập trung đông trong cùng một thời điểm;

-  Thực hiện đo thân nhiệt; Rửa tay sát khuẩn;

-  Kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi.

1.   Thời gian thi Đợt 1: Từ 7g00 – 9g15

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT01, MT02, MT03 có mặt lúc 6g45;

-   Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT04, MT05, MT06 có mặt lúc 6g55.

2.   Thời gian thi Đợt2: Từ 9g30 – 11g45

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT01, MT02, MT03 có mặt lúc 9g20

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT04, MT05 có mặt lúc 9g30;

3.   Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân

-  Xem kỹ danh sách để biết: Buổi thi, Phòng thi, xem Số báo danh (không phát thẻ dự thi).

-   Kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trong danh sách thi: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh nếu có sai sót báo cho Giám thi tại phòng thi để hướng dẫn điều chỉnh thông tin.

-   Mang theo Giấy CMND hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu trước khi vào phòng thi.

-   Không nên đem theo tài sản có giá trị khi đi thi. Hội đồng thi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát./.