Thực hiện Công văn số 386/ĐHAG-HCTH ngày 09/05/2021 của Trường ĐHAG về việc thực hiện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-2019.

Hội đồng thi thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 56 ngày 15/05/2021 một số lưu ý cụ thể như sau: 

           1. Thí sinh xem kỹ thời gian dự thi của từng đợt thi, tránh tập trung đông trong cùng một thời điểm:

  Thời gian thi Đợt 1 (Từ 7g00 – 9g15)

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT01, MT02, MT03 có mặt lúc 6g45;

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT04, MT05, MT06 có mặt lúc 6g55.

  Thời gian thi Đợt 2 (Từ 9g45 – 11g45)

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT01, MT02, MT03 có mặt lúc 9g20

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT04, MT05, MT06 có mặt lúc 9g30;

* Đề nghị thí sinh dự thi đến đúng giờ để:

  • Đo thân nhiệt;
  • Rửa tay sát khuẩn;
  • Khai báo y tế;
  • Kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi.

           2. Kiểm tra các thông tin cá nhân trên danh sách thí sinh dự thi

-  Xem danh sách thí sinh dự thi để biết: Buổi thi, Phòng thi, Số báo danh (không phát thẻ dự thi).

-   Kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trong danh sách thi: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh nếu có sai sót báo cho Giám thi tại phòng thi để hướng dẫn điều chỉnh.

-   Mang khẩu trang khi đi thi.

-  Mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để Hội đồng thi đối chiếu trước khi vào phòng thi.

-   Không nên mang theo tài sản có giá trị khi đi thi. Hội đồng thi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát./.