THÔNG BÁO

Về việc áp dụng chính sách giảm giá dành cho học viên của Trung tâm Tin học

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo áp dụng chính sách giảm giá dành cho học viên của Trung tâm; cụ thể như sau:

  1. Giảm 10% đơn giá dự kiểm tra cấp chứng chỉ tin học tương ứng trong 2 khóa kiểm tra kế tiếp, tính từ thời điểm kết thúc khóa học.
  2. Đối với học viên đã tham gia số tiết học trên lớp theo quy định của Trung tâm (ít nhất 75% tổng số tiết học) sẽ được học miễn phí lớp ôn luyện chứng chỉ tin học tương ứng trong 3 tháng kế tiếp nếu có kết quả kiểm tra chưa đạt.
  3. Đối với các trường hợp còn lại, giảm 50% đơn giá các lớp chứng chỉ tin học tương ứng (lớp ôn luyện hoặc lớp học lại từ đầu).

Thời gian áp dụng các chính sách trên kể từ ngày ra thông báo; các quy định trước đây về chính sách giảm giá dành cho học viên của Trung tâm sẽ không còn giá trị./.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (đã ký)

                                                                                             PGS.TS Võ Văn Thắng