THÔNG BÁO

Về việc áp dụng hình thức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học
trình độ A, B quốc gia theo từng phần (module)

          Nhằm đảm bảo cho việc đánh giá trình độ của thí sinh tốt hơn, Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo về việc áp dụng hình thức làm bài kiểm tra chứng chỉ tin học trình độ A, B quốc gia theo từng phần (module), cụ thể như sau:

1. Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A: tổng thời gian làm bài 120 phút

STT

Nội dung kiểm tra

Thời gian làm bài

1

Phần 1: Ms Windows

20 phút

2

Phần 2: Ms Word+VBHC + Ms Powerpoint

55 phút

3

Phần 3: Ms Excel

30 phút

4

Phần 4: Trắc nghiệm lý thuyết

15 phút

2. Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B: tổng thời gian làm bài 120 phút

STT

Nội dung kiểm tra

Thời gian làm bài

1

Phần 1: Ms Powerpoint

35 phút

2

Phần 2: Ms Word

35 phút

3

Phần 3: Ms Excel

35 phút

4

Phần 4: Trắc nghiệm lý thuyết

15 phút

3. Chứng chỉ tin học quản lý (Access) trình độ B: tổng thời gian làm bài 120 phút

STT

Nội dung kiểm tra

Thời gian làm bài

1

Phần 1: Ms Access

105 phút

2

Phần 2: Trắc nghiệm lý thuyết

15 phút

* Lưu ý:Thí sinh làm bài theo thứ tự từng nội dung với thời gian tương ứng như trên.

4. Thời gian áp dụng: từ thời điểm ra thông báo ( ngày 07/05/2014).

* Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tin Học, số điện thoại: 076 6235.599./.

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                             (đã ký)

                                                                                             

                                                                                               PGS.TS Võ Văn Thắng