Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo mức thu học phí các lớp tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao và các lớp tin học chuyên đề ngắn hạn, áp dụng từ ngày 01/04/2021; cụ thể như sau:

1.   Học phí các lớp Tin học ứng dụng công nghệ thông tin(Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Stt

Tên lớp

Học phí

1

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

1.350.000

 

Phần 1- Sử dụng máy tính và Internet

450.000

Phần 2- Tin học văn phòng

900.000

2

Ôn luyện thi CCUD CNTT cơ bản

950.000

3

Bồi dưỡng, hệ thống kiến thức chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản

800.000

4

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

1.500.000

 

- IU07: Xử lý văn bản nâng cao

500.000

- IU08: Sử dụng bảng tính nâng cao

500.000

- IU09: Sử dụng trình chiếu nâng cao

500.000

2.   Học phí các lớp tin học chuyên đề ngắn hạn         

Stt

Tên lớp

Học phí

Mở lớp theo nhu cầu

1

Lắp ráp và Cài đặt máy tính

1.000.000

5.000.000 đ/lớp (tối thiểu 3 hv)

5

Thiết kế đồ họa Photoshop

1.500.000

7.500.000 đ/lớp (tối thiểu 3 hv)

6

Thiết kế đồ họa CorelDraw

1.500.000

7.500.000 đ/lớp (tối thiểu 3 hv)

7

Thiết kế đồ họa Illustrator

1.500.000

7.500.000 đ/lớp (tối thiểu 3 hv)

2

Quản trị mạng doanh nghiệp

2.000.000

Linux,Windows,...

3

Thiết kế Web

1.500.000

HTML5, CSS3

JS, PHP, MySQL

4

Lập trình Web

2.000.000

8

Kỹ thuật trình bày luận văn

450.000

 

Đính kèmDung lượng
05 TTTH Thong bao hoc phi 2021_.pdf883.66 KB