Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh các lớp tin học dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học; cụ thể như sau:

Lớp Số tiết Đơn giá Thời gian
Tin học trình độ A 75 tiết 400.000 đ/hv 11 tuần
Luyện thi cấp tốc chứng chỉ A 45 tiết 300.000 đ/hv 7 tuần

Thường xuyên mở lớp khi học viên đăng ký đủ số lượng ( lớp tối thiểu 15 học viên).

Lịch học
Buổi tối Thời gian
Tối thứ sáu 18h30 – 21h
Tối thứ bảy 18h30 – 21h
Buổi trưa thứ bảy (thực hành tự do) 11h45 – 13h

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang.

    Lầu 01, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

-     Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

-     Điện thoại: 0766.253.599 hoặc 0766.25.65.65 – 1234

-     Website: http://cict.agu.edu.vn  hoặc  Email: cict@agu.edu.vn