Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang xin thông báo về việc dời lịch thi chứng chỉ UDCNTT các khóa 38, 39, 40 đến khi có thông báo mới: 

Lịch thi

Lịch thi mới

- Khóa 38: Thứ Bảy ngày 22/02/2020

- Khóa 39: Thứ Bảy ngày 21/03/2020

- Khóa 40: Thứ Bảy ngày 18/04/2020

Sẽ có thông báo sau

     Trân trọng cám ơn!