Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học A, B và chuyên đề: 

- Tổng khai ging: 26/08/2013

Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo.

Khai giảng các lớp:

Stt Lớp Số tiết Học phí
1 Luyện thi CCA 45 250.000đ
2 Tin học trình độ A 90 400.000đ
3 Tin học trình độ B 120 600.000đ
4 Chuyên đề Lắp ráp/Cài đặt 45 500.000đ
5 Quản trị mạng doanh nghiệp 90 1.500.000đ
6 Thiết kế Web 60 600.000đ
7 Lập trình Web 80 1.000.000đ
8 Kỹ thuật xây dựng giáo án điện tử 40 400.000đ
9 Excel cho kế toán 80 600.000đ
10 Kỹ thuật trình bày luận văn 10 120.000đ
11 Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 10 120.000đ

Chương trình khuyến mãi: Đón chào năm học mới, Trung tâm Tin học giảm 20% học phí các lớp ngày (áp dụng đến cuối tháng 9/2013).

* Liên hệ: Phòng Giao dịch, tòa 1, khối Thư viện và các Trung tâm. 

Địa chỉ:18 Ung Văn Khiêm, Phường  Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

- Điện thoại: (0766).253599.

- Hoặc đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn