Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học A, B và chuyên đề, cụ thể như sau:
- Tổng khai ging: 03/03/2014
- Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo
- Khai giảng các lớp:

STT Lớp Số tiết Đơn giá
(đồng)
Ghi chú
1 Luyện thi chứng chỉ A 45 250.000 Windows 7, Office 2010
2 Tin học trình độ A 90 400.000
3 Tin học trình độ B (Quản lý) 100 600.000 Access 2010
4 Tin học trình độ B (Văn phòng nâng cao) 90 600.000 Mới
5 Chuyên đề Lắp ráp/Cài đặt 40 500.000  
6 Quản trị mạng doanh nghiệp 80 1.500.000 Linux, Windows,…
7 Thiết kế Web 40 600.000 HTML5, CSS3, JS, PHP, MySQL
8 Lập trình Web 60 1.000.000
9 Kỹ thuật xây dựng giáo án điện tử 40 400.000 PowerPoint 2010
10 Kỹ thuật trình bày luận văn 10 120.000  
11 Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 10 120.000  

  Liên hệ: Phòng Giao dịch, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 
+ Địa chỉ:18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.
+ Điện thoại: (0766).253599; hoặc đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn./.