Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thôn02/g báo khai giảng các lớp Tin học A, B và chuyên đề mùa hè, cụ thể như sau:
- Tổng khai ging: 29/02/2016 
- Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo
- Khai giảng các lớp:

STT Lớp Số tiết Đơn giá
(đồng)
Ghi chú
1 Luyện thi chứng chỉ A 45 250.000 Windows 7, Office 2010
2 Tin học Ứng dụng trình độ A 75 400.000
3 Tin học Quản lý CSDL trình độ B (Access) 80 600.000 Access 2010
4 Tin học Văn phòng trình độ B 
75 600.000 Mới
5 Lắp ráp/Cài đặt máy tính 40 500.000  
6 Quản trị mạng doanh nghiệp 80 1.500.000 Linux, Windows,…
7 Thiết kế Web 60 600.000 HTML5, CSS3, JS, PHP, MySQL
8 Lập trình Web 80 1.000.000
9 Kỹ thuật xây dựng giáo án điện tử 40 400.000 PowerPoint 2010
10 Kỹ thuật trình bày luận văn 20 120.000  
11 Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 10 120.000  
12 Thiết kế đồ họa Photoshop 45 1.200.000  
13 Thiết kế đồ họa Corel draw 45 1.200.000  

 

  Giờ học các lớp tin học hè vào ban ngày và ban đêm:

- Buổi sáng:  07g00 - 09g30

- Buổi sáng:  09g30 - 12g00

- Buổi chiều: 13g30 - 16g30

- Buổi tối:      18g30 - 21g00

Liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.  

+ Địa chỉ:18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.
+ Điện thoại: (076) 6253599; hoặc đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn./.