Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học hè năm 2014, cụ thể như sau:
- Tổng khai ging ( Đợt 2): 16/06/2014
- Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo
- Khai giảng các lớp:

STT Lớp Số tiết Đơn giá
(đồng)
Ghi chú
1 Ôn luyện chứng chỉ A 45 250.000 Windows 7, Office 2010
2 Tin học Ứng dụng trình độ A 75 400.000
3 Tin học Quản lý CSDL trình độ B (Access) 80 600.000 Access 2010
4 Tin học Văn phòng trình độ B
75 600.000 Mới
5 Lắp ráp máy tính/Cài đặt máy tính 40 500.000  
6 Quản trị mạng doanh nghiệp 80 1.500.000 Linux, Windows,…
7 Thiết kế Web cơ bản 60 600.000 HTML5, CSS3, JS, PHP, MySQL
8 Lập trình Web cơ bản 80 1.000.000
9 Kỹ thuật xây dựng giáo án điện tử 40 400.000 PowerPoint 2010

  Liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 
+ Địa chỉ:18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.
+ Điện thoại: (0766).253599; hoặc đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn./.