Trung tâm Tin học  xin thông báo đến quý Thầy/Cô và các học viên đang dạy và học tại Trung tâm (các lớp tin học ban ngày và ban đêm) lịch nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 2/9:

  -Thời gian nghỉ: 1 ngày - Thứ 4 ngày 02/09/2015

  Lịch dạy bù của các lớp sẽ được bố trí vào các buổi cuối khóa.

 Trân trọng