Thí sinh thi đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao đến nhận chứng chỉ vui lòng mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ có ảnh để đối chiếu. Các Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao của các khóa như sau:

  1. Khóa 47 ngày 10/10/2020
  2. Khóa 48 ngày 01/11/2020
  3. Khóa 49 ngày 14/11/2020
  4. Khóa 50 ngày 28/11/2020
  5. Khóa 51 ngày 12/12/2020
  6. Khóa 52 ngày 16/01/2021

     - Thời gian: giờ làm việc 7:00-11:00 và 13:00-17:00, ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
     - Địa điểm: Phòng Giao dịch - Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang
     - Liên hệ: email TTTH-ĐHAG cict@agu.edu.vn hoặc điện thoại: 0296.625.3599

     Trân trọng cám ơn!