Trung tâm tin học xin thông báo đã có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản các khóa như sau

- Khóa 16, ngày 21/7/2018,

- Khóa 17, ngày 11/8/2018.

Thí sinh thi đạt nhận chứng chỉ, vui lòng mang giấy CMND hoặc giấy tờ có ảnh để đối chiếu.

- Thời gian nhận: giờ hành chính.

- Địa điểm nhận: Phòng Giao dịch - Trung tâm Tin học.

Trân trọng cám ơn.