Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo: đã có chứng chỉ Tin học A, B khóa 98 ( ngày 24/05/2015) và khóa 99 (ngày 28/06/2015). Các thí sinh dự kiểm tra có kết quả đạt yêu cầu,  vui lòng đem theo giấy CMND liên hệ Phòng Giao dịch - Trung tâm Tin học để nhận chứng chỉ.

Trân trọng