THÔNG BÁO

Về việc sử dụng phòng đa chức năng (Multimedia)

         Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng phòng đa chức năng, Trường Đại học An Giang thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong toàn trường về việc cho thuê, mượn phòng đa chức năng như sau:

       1/ Phòng đa chức năng là phòng chuyên tổ chức hội nghị, hội thảo với sức chứa từ 20 – 140 đại biểu. Phòng được trang bị hiện đại: hệ thống video conference, hệ thống dịch đa ngôn ngữ (4 kênh), hệ thống xuất dữ liệu tại vị trí bất kỳ phục vụ tham luận,…. Trung tâm Tin học là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và khai thác dịch vụ đối với phòng này.

       2/ Về việc cho thuê, áp dụng đối với các hoạt động có nguồn kinh phí hỗ trợ (từ dự án, từ các cá nhân, đơn vị tài trợ bên ngoài,…) thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ.

       3/ Về việc sử dụng không tính phí, áp dụng đối với các hoạt động phục vụ cho nhà trường, có kế hoạch sử dụng được Ban Giám hiệu phê duyệt.

       4/ Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng phòng đa chức năng, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Tin học để được hướng dẫn chi tiết.

        Thông tin liên hệ:

         Phòng Giao dịch - Trung tâm Tin học

             + Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm (Khu mới ĐHAG)

             + Điện thoại: (076) 6256.565-1234 (Cô Linh)./.

 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       (Đã Ký)

 

Một số hình ảnh phòng đa chức năng :

 

Chi tiết thông báo xem file đính kèm