THÔNG BÁO

 Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2014 của Trường, Trung tâm Tin học  xin thông báo đến quý Thầy/Cô và các học viên đang dạy và học tại Trung tâm (các lớp tin học ban ngày và ban đêm) lịch nghỉ:

  -Thời gian nghỉ: 02 tuần - Từ ngày 30/06/2014 đến 13/07/2014.

  - Ngày 14/07/2014 các lớp học lại bình thường.

  Lịch dạy bù của các lớp sẽ được bố trí vào các buổi cuối khóa.