Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

  • Ngày kiểm tra: 22/12/2013
  • Địa điểm kiểm tra: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Khu Trung tâm.
  • Hạn chót đăng ký: 16/12/2013
  • Thông tin chi tiết:

Nội dung

Đơn giá

Lý thuyết

Thực hành

Chứng chỉ A

200.000 đồng

20 câu trắc nghiệm

Windows 7,
Word 2010,
Excel 2010,
PowerPoint 2010 (*)

Chứng chỉ B

250.000 đồng

20 câu trắc nghiệm

Access 2010

(*) Thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office.

  • Gim 10% đơn giá cho hc viên của Trung tâm Tin hc.

* Nhận đăng ký: Phòng Giao dịch, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
Địa chỉ:18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.
* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0766).253599./.