Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

  • Ngày kiểm tra: 11/01/2015
  • Địa điểm kiểm tra: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Khu Trung tâm.
  • Hạn chót đăng ký: 05/01/2015
  • Thông tin chi tiết:

Nội dung

Đơn giá

Lý thuyết

Thực hành

Tin học Ứng dụng
Trình độ A

 

200.000 đồng

20 câu trắc nghiệm

Windows 7,
Word 2010,
Excel 2010,
PowerPoint 2010 (*),
Soạn thảo VBHC

Tin học Quản lý CSDL Trình độ B (Access)

250.000 đồng

20 câu trắc nghiệm

Access 2010

Tin học Văn phòng
Trình độ B

250.000 đồng

20 câu trắc nghiệm

Windows 7,
Word 2010,
Excel 2010,
PowerPoint 2010

(*) Thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office.

* Nhận đăng ký: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
Địa chỉ:18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.
* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (076)6253599./.