Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

- Ngày kiểm tra: 29/09/2013

- Địa điểm: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học,
lầu 1, Thư viện, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

- Lệ phí:

 • Chứng chỉ A: 200.000 đồng.
 • Chứng chỉ B: 250.000 đồng.

- Hạn chót đăng ký: 23/09/2013

- Nội dung kiểm tra:

 • Chứng chỉ A:Microsoft Windows 7 và Office 2010
  • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint (hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office).
 • Chứng chỉ B: Microsoft Access 2010
  •  Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Thực hành: Microsoft Access.

- Gim 10% l phí thi cho hc viên Trung tâm Tin hc.

* Nhận đăng ký: Phòng Giao dịch, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, Phường  Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0766).253599 ./.