Thực hiện Công văn số 770/ĐHAG-HCTH của Trường Đại học An Giang ngày 10/08/2020 về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid19.

Hội đồng thi thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 4ngày 29/08/2020 một số lưu ý cụ thể như sau:  

-  Mang khẩu trang khi đi thi.

-  Tránh tập trung đông trong cùng một thời điểm;

-  Thực hiện đo thân nhiệt; Rửa tay sát khuẩn;

-  Kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi.

1.   Thời gian thi: Từ 7g00 – 9g15

-  Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT01, MT02, MT03 có mặt lúc 6g45;

-   Thí sinh thi tại Phòng thi số: MT04, MT05, MT06 có mặt lúc 6g55

2.   Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân

-  Xem kỹ danh sách để biết: Buổi thi, Phòng thi, xem Số báo danh (không phát thẻ dự thi).

-   Kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trong danh sách thi: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh nếu có sai sót báo cho Giám thi tại phòng thi để hướng dẫn điều chỉnh thông tin.

-   Mang theo Giấy CMND hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu trước khi vào phòng thi.

-   Không nên đem theo tài sản có giá trị khi đi thi. Hội đồng thi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát./.