Thí sinh dự thi cần biết các thông tin sau trong danh sách dự thi Khóa 21 tại đây

- Buổi thi, Phòng thi;

- Số báo danh (không phát thẻ dự thi).

- Thời gian có mặt tại phòng thi qui định.

- Khi đi thi thí sinh mang theo Giấy CMND hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu trước khi vào phòng thi.

* Lưu ý:

- Thí sinh không nên đem theo tài sản có giá trị khi đi thi. Hội đồng thi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát.

- Thí sinh phải kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trong danh sách: Họ tên, ngày sinh, nơi sinhcác thông tin này được in trên chứng chỉ của thí sinh. Trường hợp thông tin cá nhân nếu có sai sót, thí sinh phải báo cho giám thi coi thi và điều chỉnh sai sót tại phòng thi.