Thực hiện Công văn số 114/ĐHAG-HCTH của Đại học An Giang ngày 01/02/2021 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng thi thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 54 ngày 20/03/2021 một số lưu ý cụ thể như sau: 

-  Mang khẩu trang khi đi thi.

-  Tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm;

-  Thực hiện đo thân nhiệt; Rửa tay sát khuẩn;

-  Kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi.

1.   Thời gian thi: Từ 7g00 – 9g15:

-  Thí sinh tại Phòng thi: MT01, MT02, MT03 có mặt lúc 6g45;

-  Thí sinh tại Phòng thi: MT04, MT05 có mặt lúc 6g55;

-  Đối với thí sinh thi bảo lưu – ca 2 có mặt lúc 7g15.

2.   Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân

-  Xem kỹ danh sách để biết: Buổi thi, Phòng thi, xem Số báo danh (không phát thẻ dự thi).

-   Kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trong danh sách thi: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh nếu có sai sót báo cho Giám thi tại phòng thi để hướng dẫn điều chỉnh thông tin.

-   Mang theo Giấy CMND hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu trước khi vào phòng thi.

-   Không nên đem theo tài sản có giá trị khi đi thi. Hội đồng thi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát./.