Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang, cải tiến và nâng cấp chương trình giảng dạy các lớp tin học tại Trung tâm;

    Phòng Kinh doanh và Đào tạo Trung tâm Tin học xin thông báo việc thay đổi, nâng cấp chương trình giảng dạy các lớp Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, cụ thể như sau:

1. Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Stt

Tên lớp

Chương trình cũ

Chương trình mới

1

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

 

Phần 1- Sử dụng máy tính và Internet:

- IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 

- IU02: Sử dụng máy tính cơ bản 

- IU06: Sử dụng internet cơ bản 

- Windows 7

- Office 2010

- Windows 10

- Office 365

Phần 2- Tin học văn phòng:

- IU03: Xử lý văn bản cơ bản 

- IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản 

- IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản 

2

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

 

- IU07: Xử lý văn bản nâng cao

- IU08: Sử dụng bảng tính nâng cao

- IU09: Sử dụng trình chiếu nâng cao

2. Thời gian áp dụng:

      - Từ tháng 01/2021. Áp dụng các lớp Khóa 145 khai giảng ngày 11/01/2021

      - Từ tháng 02/2021. Áp dụng tổ chức thi Khóa 53 ngày 06/02/2021

    Mọi thắc mắc liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm;

    Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang;
    Điện thoại: (0296) 6253599 hoặc (0296)3993999; Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
29 - TB nang cap chương giang day CKN CNTT W10.pdf843.07 KB