Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Dịch vụ

PHÁT TRIỂN WEBSITE

Phát triển website (web development)

  • Thiết kế website.
  • Bảo trì & nâng cấp website.
  • Quản trị & và cập nhật website.
  • Tư vấn giải pháp quảng bá bằng website.

 

Công nghệ

  • dot NET (C# & SQL sevrer).
  • Mã nguồn mở (PHP&MySQL, CMS Joomla, CMS Drupal, OS-Commerce, PrestaShop, Open Cart,  Ajax, Javascript, Jquery, Java JSP&Servlet).