Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

LỊCH THI


STT Ngày thi Hạn nộp hồ sơ
1 17/12/2022 12/12/2022
2 30/12/2022 25/12/2022