Google có rất nhiều ứng dụng hay và miễn phí. Nhiều ứng dụng khá chuyên sâu nhưng không cần nhiều kiến thức chuyên ngành tin học, tạo các website dễ dàng với Google Sites là một ví dụ.

Nội dung:

  • Giới thiệu một số dịch vụ hữu ích của Google đối với sinh viên và giáo viên.
  • Hướng dẫn xây dựng website cá nhân hoặc cho một đơn vị bằng Google Sites.
  • Một số khuyến cáo trong quá trình thiết kế website.
  • Thực hành: hướng dẫn thực hành tạo website với Google Sites ngay tại chỗ!