Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh các lớp hè:

³  Ngày khai giảng: 18/06/2012

³  Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo.

³  Khai giảng các lớp:

-     Chứng chỉ A, B Quốc gia.

-     Cài đặt máy tính, Lắp ráp máy tính (thời gian học 4 tuần,3 buổi/tuần)

-     Mạng máy tính (thời gian học 4 tuần, 3 buổi/tuần).

-     Thiết kế WEB căn bản (thời gian học 6 tuần, 3 buổi/tuần).

-     Lập trình WEB với PHP&MySQL (thời gian học 8 tuần, 3 buổi/tuần).

³  Giảm 10% học phí cho học sinh, sinh viên.

³  Giảm 20% Cho 20 người đăng ký đầu tiên.

³  Miễn phí cho Sinh viên nghèo học giỏi.

Học viên có thể đăng ký học các buổi: SÁNG - CHIỀU - TỐI

Đặc biệt có lớp chứng chỉ A học trong 1 tháng

<<Đăng ký tại đây>>

TTTH - ĐHAG