Hiện nay có nhiều nền tảng/công cụ giúp phổ thông hóa việc xây dựng website, nhất là website cá nhân (blog). Có thể liệt kê như: Blogger, Tumblr, WordPress, SquareSpace,  Posterous,...Trong đó Wordpress có nhiều điểm ưu việt: miễn phí, tiện dụng, dể tùy biến,.... Người dùng Wordpress không cần kiến thức/kỹ năng chuyên môn sâu về web, lập trình. Với trình độ tin học căn bản là có thể dùng wordpress để tạo blog cá nhân, trình độ chuyên môn càng sâu thì khai thác càng tốt các tính năng mạnh mẻ của Worpress.

Wordpress rất thích hợp để tạo blog cá nhân, web cá nhân cho giáo viên/sinh viên, cho công ty,...

Nội dung báo cáo tuần này xoay quanh việc khai thác Wordpress để tạo blog cá nhân, bao gồm:

  • Cài đặt
  • Việt hóa
  • Thay đổi giao diện
  • Cài plugin
  • Quản lý bài viết.