Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh các lớp hè:

³ Ngày khai giảng: 23/07/2012

³ Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo.

³ Khai giảng các lớp:

- Chứng chỉ A, B Quốc gia.

- Cài đặt máy tính, Lắp ráp máy tính (thời gian học 4 tuần,3 buổi/tuần)

- Mạng máy tính (thời gian học 4 tuần, 3 buổi/tuần).

- Thiết kế WEB căn bản (thời gian học 6 tuần, 3 buổi/tuần).

- Lập trình WEB với PHP&MySQL (thời gian học 8 tuần, 3 buổi/tuần).

³ Giảm 10% học phí cho học sinh, sinh viên.

³ Giảm 20% Cho 20 người đăng ký đầu tiên.

³ Miễn phí cho Sinh viên nghèo học giỏi.

Học viên có thể đăng ký học các buổi: SÁNG - CHIỀU - TỐI

Đặc biệt có lớp chứng chỉ A học trong 1 tháng

<<Đăng ký tại đây>>

TTTH - ĐHAG