Tuyệt đại đa máy tính đều có ổ đĩa cứng, đĩa cứng là nơi lưu trữ thông tin chính của máy tính. Việc quản lý ổ cứng tốt sẽ tăng hiệu suất hoạt động của máy tính. Trước khi có thể sử dụng ổ đĩa cứng một cách hiệu quả thì chúng ta phải phân hoạch chúng. Sự phân hoạch sẽ làm tăng tốc độ truy cập ổ đĩa cứng, giúp việc quản lý và sử dụng hiệu quả phù hợp với từng mục đích sử dụng.
Phân hoạch đĩa cứng là một công đoạn quan trọng khi cài đặt 1 máy mới, cài nhiều hệ điều hành trên cùng 1 máy tính.
- Nội dung báo cáo tuần này xoay quanh vấn đề phân hoạch đĩa cứng, bao gồm:

  • Phân hoạch đĩa cứng. Các kiểu partition. Một số hệ thống file thông dụng.
  • Máy tính boot như thế nào?
  • Phân tích boot loader của Windows và Linux (GRUB).
  • Setup boot loader để boot được nhiều hệ điều hành trên một máy PC.