Một hành tinh thông minh (SmartPlanet) không chỉ là ước mơ của giới nghiên cứu công nghệ mà còn là ước mơ của tất cả mọi người. Ở đó, các thiết bị "thông minh hơn" với khả tăng tương tác thuận tiện với người dùng từ xa và các thiết bị khác thông qua hệ thống mạng (internet). Khả năng "nối mạng" của các thiết bị để tăng tinh tự động và linh hoạt là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng một sản phẩm điện tử hiện nay.

Như các bạn đã biết, để "nối mạng" được mỗi thiết bị phải có một địa chỉ, trong khi đó "quỹ địa chỉ" IPv4 hiện nay là hữu hạn (khoảng 4.3 tỷ), không đủ đáp ứng nhu cầu nối mạng internet của các thiết bị thông minh trong tương lai. Và hệ thống IPv6 ra đời như một tất yếu để đáp ứng nhu cầu không gian địa chỉ  và bổ sung nhiều tính năng tốt hơn về: định tuyến, tự động cấu hình, bảo mật, di động,....

Để hiểu rõ hơn mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên tham dự seminar IPv6 với các nội dung chính:

 • Buổi 1 (06-10-2012): Giới thiệu IPv6
  • Ipv6 là gì?
  • Tại sao là Ipv6?
  • Nó như thế nào?
  • Khi nào?
  • Ở đâu ?
  • Vai trò của bạn?
 • Buổi 2 (dự kiến 13-10-2012): Cấu trúc IPv6 – Cấu hình IPv6
 • Buổi 3 (dự kiến 20-10-2012): Các dịch vụ và định tuyến trên IPv6
 • Buổi 4 (dự kiến 27-10-2012): Công nghệ chuyển đổi IPv4 –> IPv6