Các ứng dụng web ngày càng đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và phải dễ dàng sử dụng. Xu hướng lập trình giao diện cửa sổ (UI - User Interface) cho các ứng dụng web đang tiến triển mạnh. Có nhiều thư viện Javascript cho phép thực hiện điều này như: YUI (Yahoo User Interface),  jQuery Dialog, MochaUI, TinyMCE Moxiecode...

Trong quá trình công tác, nghiên cứu, tôi đã đề xuất một cách thức kết hợp giữa việc lập trình web bằng PHP, giao diện MCE UI, thư viện hình ảnh đẹp mắt của Joomla và chương trình hỗ trợ thiết kế web CICT WebDesign Tool tạo nên một bộ khung (framework) dùng để phát triển các ứng dụng web. Framework này đã được dùng để phát triển chương trình quản lý cho mảng dịch vụ của Trung tâm Tin học trước đây, giờ đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0.
Trong buổi seminar này, tôi sẽ trình bày sơ lược về bộ khung này và hướng dẫn sử dụng nó để xây dựng một ứng dụng web cụ thể, gồm các nội dung sau:

  • Kiến trúc của framework.
  • Tích hợp framework vào CICT WebDesign Tool.
  • Tích hợp AJAX vào ứng dụng.
  • Tích hợp MCE UI, Joomla icons tạo nên các dialog và button.
  • Hướng phát triển cho chương trình quản lý mảng dịch vụ của Trung tâm Tin học version 2.0.