Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

 • Ngày kiểm tra: 18/11/2012
  • Địa điểm: Khu A - Trường Đại học An Giang.
 • Lệ phí: 
  • Chứng chỉ A: 150.000 đồng. 
  • Chứng chỉ B: 150.000 đồng.
 • Hạn chót đăng ký: 13/11/2012
 • Nội dung kiểm tra :
  • Chứng chỉ A: Bao gồm các phần sau:
   • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
   • Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. (Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office)
  • Chứng chỉ B: Microsoft Access.
   • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
   • Thực hành: Microsoft Access.

* Chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm Tin học:

Trụ sở 1: tầng 1, khu Thư Viện – Trung Tâm, 18 Ung Văn Khiêm, TPLX, An Giang.

Điện thoại: 0766.253.599 hoặc 0966.204.766./.