Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học A, B và chuyên đề:

- Tổng khai ging: 19/11/2012

- Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo.

- Khai giảng các lớp:

  • Chứng chỉ A, B Quốc gia.
  • Cài đặt máy tính, Lắp ráp máy tính.
  • Quản trị mạng Doanh nghiệp.
  • Thiết kế WEB căn bản.
  • Lập trình WEB với PHP&MySQL.

- Chương trình khuyến mãi:

  • Giảm 20% học phí cho các lớp học ban ngày.

* Chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm Tin học:

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm tin học: Tầng 1, khu Thư Viện - Trung Tâm, 18 Ung Văn Khiêm, TPLX, An Giang.

- Điện thoại: 0766.253.599 hoặc 0966.204.766;

- Hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://cict.agu.edu.vn./.