Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

 • Ngày kiểm tra: 16/12/2012
  • Địa điểm: tầng 1, khu Thư Viện – Trung Tâm, Trường Đại học An Giang.
 • Lệ phí: 
  • Chứng chỉ A: 200.000 đồng. 
  • Chứng chỉ B: 250.000 đồng.
 • Hạn chót đăng ký: 11/12/2012
 • Nội dung kiểm tra :
  • Chứng chỉ A: Microsoft Windows 7 và Office 2010. Cụ thể như sau:
   • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
   • Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. (Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office)
  • Chứng chỉ B: Microsoft Access 2010.
   • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
   • Thực hành: Microsoft Access.

-      Gim 10% l phí thi cho hc viên Trung tâm Tin hc

* Chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm Tin học:

Trụ sở 1: tầng 1, khu Thư Viện – Trung Tâm, 18 Ung Văn Khiêm, TPLX, An Giang.

Điện thoại: 0766.253.599 hoặc 0966.204.766./.