Căn cứ đề nghị của Trung tâm Tin học về việc tổ chức thi chọn đội tuyển sinh viên tham dự kỳ thi Microsoft Office World Champion 2013.
Trường Đại học An Giang triển khai kế hoạch tổ chức thi Microsoft Office World Champion 2013 cấp trường; cụ thể như sau:
 I. Mục đích và yêu cầu
   1. Mục đích
       - Mang lại sân chơi lành mạnh, cạnh tranh cho sinh viên của Trường Đại học An Giang thể hiện khả năng sử dụng các ứng dụng Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint.
       - Tăng cường sự giao lưu, học hỏi với các đơn vị tham gia cuộc thi trong toàn quốc.
      - Quảng bá, giới thiệu hình ảnh của trường ta nói chung và trung tâm tin học nói riêng đến Ban Tổ chức, nhà tài trợ, các trường đại học tham gia cuộc thi.
   2. Yêu cầu
      - Tổ chức cuộc thi nghiêm túc, đúng theo thể lệ của đơn vị tổ chức.
      - Tuyển chọn các thí sinh đạt điểm cao nhất để thành lập đội tuyển trường và bồi dưỡng thi cấp quốc gia. Mỗi nội dung thi sẽ có một đội, mỗi đội dự kiến gồm 05 thành viên (tham dự chính thức 03 người/đội).
      - Sinh viên tham gia đội hình ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn còn đòi hỏi kỹ năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt, có tính độc lập cao, đồng thời có khả năng tiếng Anh tốt.
II. Đối tượng tham gia
        Tất cả sinh viên đang học tập tại Trường Đại học An Giang và không quá 22 tuổi (có ngày sinh từ ngày 15/06/1991 trở về sau).
III. Thời gian và địa điểm
     - Ngày thi: từ ngày 10/01/2013 đến 12/01/2013.
     - Địa điểm thi: Phòng máy tính Trung tâm Tin học (lầu 1, Khu Thư viện-Trung tâm).
IV. Đăng ký dự thi
     - Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký vào danh sách theo lớp (mẫu đính kèm), hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://cict.agu.edu.vn/?q=mos
     - Hạn đăng ký: từ ngày 23/12/2012 đến hết ngày 07/01/2013.
     - Nơi đăng ký: Văn phòng Trung tâm Tin học (lầu 1, Khu Thư viện-Trung tâm).
V. Hình thức thi
     - Thí sinh có thể chọn một trong ba nội dung: Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 hoặc Microsoft PowerPoint 2010.
     - Thí sinh làm bài trực tuyến trên phần mềm Certiprep (được mua bản quyền từ đơn vị tổ chức và giúp thí sinh làm quen với các vòng thi sau);
    - Ngôn ngữ làm bài là tiếng Anh.
    - Bài thi được thực hiện từ 45 - 50 phút với thang điểm tối đa là 1000. Kết thúc bài thi, thí sinh sẽ biết được kết quả ngay.
VI. Tổ chức thực hiện
   1.Trung tâm Tin học
      Chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức cuộc thi; cụ thể một số công việc sau:
     - Thông báo tổ chức và thể lệ cuộc thi Microsoft Office World Champion 2013 tại Trường Đại học An Giang; phổ biến thông báo này đến sinh viên các lớp.
    - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Certiprep cho sinh viên.
    - Chuẩn bị đầy đủ phòng máy tính phục vụ cuộc thi.
    - Phối hợp Phòng CTSV và các Khoa để tổ chức thi và huấn luyện.
    - Phân công cán bộ, giảng viên bồi dưỡng kiến thức cho đội tuyển.
2. Phòng CTSV
    Phối hợp tổ chức thi và phát động cuộc thi trong sinh viên toàn trường.
3. Các Khoa
   Thông báo, nhắc nhở và khuyến khích sinh viên khoa mình tham gia kỳ thi.
VII. Kinh phí thực hiện
   Được hỗ trợ như các kỳ thi olympic cấp trường khác.
   Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện theo tinh thần Kế hoạch này./.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Ke_hoach_to_chuc_MS_Office_Champion_2013.pdf304.31 KB