Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

-    Ngày kiểm tra: 27/01/2013

-    Địa điểm: tầng 1, khu Thư Viện – Trung Tâm, Trường Đại học An Giang .

-    Lệ phí:

 • Chứng chỉ A: 200.000 đồng.
 • Chứng chỉ B: 250.000 đồng.

-     Hạn chót đăng ký: 22/01/2013

-     Nội dung kiểm tra:

 • Chứng chỉ A:Microsoft Windows 7 và Office 2010
  •  Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. (Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office)
 • Chứng chỉ B: Microsoft Access 2010
  • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Thực hành: Microsoft Access.

-   Gim 10% l phí thi cho hc viên Trung tâm Tin hc.

* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm Tin học:
Trụ sở: lầu 1, khu Thư Viện – Trung Tâm, 18 Ung Văn Khiêm, TPLX, An Giang.
Điện thoại:
0766.253.599 hoặc 0966.204.766./.