STT MSSV Họ tên Ngày sinh
1 DNH103253 Nguyễn Quốc Khang 08/10/1992
2 DSH104187 Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh 19/10/1992
3 DKQ112116 Nguyễn Hoài Anh Thư 21/09/1993
4 DTH114110 Trần Quang Khải 06/05/1993
5 DQT103534 Vương Bảo Trân 04/04/1992
6 DSH104189 Phùng Danh Nam 26/10/1992
7 DSH104492 Nguyễn Hoàng Nguyệt Thanh 26/08/1992
8 DTA091500 Tăng Khánh Tường 25/07/1991
9 DTH092074 Nguyễn Văn Quy 16/12/1991
10 DTH092142 Lê Thanh Phong 19/12/1991
11 DNH093211 Lê Thành Nam 11/07/1991
12 DNH093203 Trần Thị Thùy Linh 29/11/1991
13 DTS113674 Nguyễn Hữu Quốc Nam 13/10/1993
14 DNH093203 Trần Thị Thùy Linh 29/11/1991
15 DTH102089 Nguyễn Tô Quốc Thái 10/08/1992
16 DTH114110 Trần Quang Khải  06/05/1993

* Điểm tuyển :

Phần Word: 340/1000 điểm.
Phần Excel: 400/1000 điểm.
Phần Power Point: 400/1000 điểm.

* Đối tượng tham gia tuyển chọn:

Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học An Giang và không quá 22 tuổi (có ngày sinh từ ngày 15/06/1991 trở về sau).

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm ...

Đính kèmDung lượng
Ds doi tuyen MOWC 2013 .pdf194.63 KB