Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia, cụ thể như sau:

-    Ngày kiểm tra: 21/04/2013

-    Địa điểm: tầng 1, khu Thư Viện – Trung Tâm, Trường Đại học An Giang.

-    Lệ phí:

+ Chứng chỉ A: 200.000 đồng.

+ Chứng chỉ B: 250.000 đồng.

-    Hạn chót đăng ký: 16/04/2013

-    Nội dung kiểm tra:

+ Chứng chỉ A:Microsoft Windows 7 và Office 2010

Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.

Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. (Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office)

+ Chứng chỉ B: Microsoft Access 2010

Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.

Thực hành: Microsoft Access.

-   Giảm 10% lệ phí thi cho học viên Trung tâm Tin học.

* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm Tin học:
Trụ sở:Phòng Giao dịch, Lầu 1, khối Thư viện và các Trung tâm.
Điện thoại:
0766.253.599