CHUYÊN ĐỀ: THIẾT KẾ WEB CĂN BẢN

SỐ TIẾT: 60


- Đối tượng: Học viên có trình độ Tin Học cơ bản (tương đương trình độ A).

- Mục tiêu: Học xong môn học này học viên có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript và khả năng sử dụng công cụ thiết kế web để tạo các trang web.

- Nội dung: HTML, CSS, JavaScript.

- Đơn giá: 1.000.000 đ (kèm tài liệu, không bao gồm lệ phí thi).

- Thời lượng: 60 tiết (khoảng 1,5 tháng).

  • Từ 18g30 – 21g00 vào ngày thứ (2-4-6 hoặc 3-5-7).