CHUYÊN ĐỀ: LẬP TRÌNH WEB

SỐ TIẾT: 80

 


- Đối tượng: Đã học xong lớp Thiết kế web căn bản hoặc biết về HTML, CSS, Javascript.

- Mục tiêu: Trang bị cho học viên những kiến thức về lập trình web (PHP&MySQL). Từ đó học viên có thể tự mình viết một trang web cá nhân hay một công ty, đơn vị, tổ chức…

- Nội dung: PHP & MySQL.

- Hình thức học: Trực tiếp trên máy, mỗi người 1 máy.

- Đơn giá: 1.500.000 đ (kèm tai liệu, không bao gồm lệ phí thi).

- Thời lượng: 80 tiết (2 tháng).

  • Từ 18g30 – 21g00 vào ngày thứ (2-4-6 hoặc 3-5-7).