LỚP QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

SỐ TIẾT: 80

- Đối tượng: Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính.

- Mục tiêu: Giúp học viên có những kiến thức và kỹ năng cơ bản, có thể quản lý một hệ thống mạng cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tài liệu tham khảo:

  • eBook tham khảo.
  • Các slide bài giảng.
  • Tài liệu phát cho học viên: phát vào đầu mỗi chuyên đề.

- Nội dung:

Chia làm 2 phần với tỉ trọng như sau:

  • Căn bản về hạ tầng kết nối: 30%
  • Các dịch vụ mạng cơ bản: 70%

 

 

Phân bố chương trình

Ghi chú

I

Căn bản về hạ tầng kết nối

Lý thuyết

 

- Mô hình OSI và TCP/IP

 

- Hạ tầng kết nối mạng LAN / WAN / Wireless

 

- Một số vấn đề trong mạng P2P

* Lý thuyết:

- OSI

- IP và phân lớp địa chỉ IP

- Chia subnet

 

- Kiến trúc mạng 3 lớp

- Các tiêu chuẩn liên quan, bấm dây, đi dây, tiếp đất...

- Cáp và các phụ kiện đấu nối

- Các thiết bị kết nối mạng LAN/WAN: switch, router, proxy, firewall, loadbalance, converter...

- Thiết bị cho mạng wireless

- Bảo mật mạng wireless...

 * Thực hành:

- Chia nhóm đặt địa chỉ IP, ping lẫn nhau...

- Chia sẽ tài nguyên trong mạng P2P, phân quyền truy cập...

- Bấm dây mạng, kết nối mạng qua các thiết bị chuyển mạch, tích hợp mạng wireless vào mạng có dây, cấu hình kết nối internet...

II

Quản trị mạng Windows Server 2008

Lý thuyết + thực hành

 

- Cài đặt Windows Server 2008

Cài đặt hệ điều hành trên máy thật hoặc ảo

 

- Một số thiết lập cơ bản

 
 

- Local User Account và Local Group

- Local Policy và Local Security Policy

 
 

- NTFS Permission và Share Resource

 
 

- Security Template

- Audit

- Remote Desktop Service

 
 

- File Resource Manager

- Disk Quota

 
 

- Disk Management

- Backup

 
  - Một số công cụ chuẩn đoán lỗi mạng  

 

- Dịch vụ DNS 

- Dịch vụ DHCP

Cài đặt, cấu hình, quản lý DNS / DHCP server

- DNS: các loại record, thêm/bớt, giám....

- DHCP: scope, các options, đặt chổ...

 

 

- Dịch vụ WEB

- Dịch vụ FTP

Cài đặt, cấu hình, quản lý, bảo mật...

- WWW, FTP: IIS, host 1 site đơn giản...

- Giới thiệu FTP client: CoreFTPlite, FileZilla

 

- Xây dựng mô hình mạng quản lý tập trung (domain)

 

III

Linux (Ubuntu)

 

 

- Cài đặt và giới thiệu các dịch vụ cơ bản

- Cài đặt Linux Server (Ubuntu)

- Một số lệnh cơ bản

- Giới thiệu các dịch vụ cơ bản

IV

- Ôn tập, kiểm tra cuối khóa

- Lý thuyết

- Thực hành

- Hình thức học: Trực tiếp trên máy, mỗi người 1 máy.

- Đơn giá: 1.500.000 đ (kèm tài liệu, không bao gồm lệ phí thi).

- Thời lượng: 80 tiết (khoảng 2 tháng).