Chỉ cách khoảng 2 tuần sau khi ra phiên bản nâng cấp từ v.3.1.10 lên v.3.1.11 thì đến ngày 11/7, Mozilla Thunderbird ra mắt phiên bản 5.0. Đây là phiên bản có nhiều thay đổi về giao diện, tốc độ và bảo mật so với phiên bản trước đó.

Mozilla Thunderbird 5.0

Những thay đổi mới trong Thunderbird 5.0

  • Khởi động và xử lý nhanh hơn
  • Sử dụng cơ chế xử lý mới - Mozilla Gecko 5
  • Thêm tiện ích quản lý (add-ons manager) mới
  • Sửa đổi hướng dẫn tạo tài khoản để cải thiện cài đặt email
  • Các thẻ hiện thị (tabs) có thể được sắp xếp lại kéo đến cửa sổ khác nhau
  • Hiện thị kích thước của tập tin đính kèm
  • Cập nhật một số bản sửa lỗi theme cho Windows Vista và Windows 7
  • Hỗ trợ cho Mac 32/64 bit
  • Và có hơn 390 bản sửa lỗi cho cải thiện tốc độ, hiệu suất, ổn định và an ninh

Download tại: http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/download/?product=thunderbird-5...

Hoặc đình kèm..

TTTH - ĐHAG.

Đính kèmDung lượng
Thunderbird Setup 5.0.exe13.43 MB