Sau hơn một thời gian dài với phiên bản 3.1 thì chỉ trong vòng 1 tháng, Thunderbird đã không ngừng được nâng cấp lên 5.0 và phiên bản mới nhất là 6.0 đã được phát hành vào ngày 16/8/2011.

Bên cạnh những tính năng mới của phiên bản 5.0, phiên bản mới có các cải tiến sau:

  • Sử dụng cơ chế xử lý mới - Mozilla Gecko 6.
  • Thêm nhiều hỗ trợ cho Windows 7.
  • Sửa lỗi chuyển đổi (import) email từ Microsoft Outlook.
  • Sửa lỗi và cải tiến về giao diện cho những người dùng khác nhau.
  • Làm việc tốt với các bản phân phối mới của Linux.
  • Cải thiện tốc độ, hiệu suất, ổn định và an ninh.

Download trên trang CICT: tại đây

Download trên trang http://download.mozilla.org:

- Phiên bản tiếng Anh cho Windows

- Chọn phiên bản sử dụng ngôn ngữ và hệ điều hành khác

TTTH-ĐHAG.