Về việc tổ chức kỳ kiểm tra cấp Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia và khai giảng khóa mới

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức kiểm tra cấp Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia và khai giảng khóa mới. Cụ thể như sau:

I. KIỂM TRA CHỨNG CHỈ A, B

³  Ngày kiểm tra: 18/09/2011

³  Địa điểm: Khu A  - Trường Đại học An Giang.

³  Lệ phí: Chứng chỉ A:150.000 đ, Chứng chỉ B:150.000 đ.

³  Hạn chót đăng ký: 12/09/2011

³  Nội dung kiểm tra :

-     Chứng chỉ A: Bao gồm các phần sau:

+ Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm các phần: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint.

+ Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. (Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office)

-     Chứng chỉ B: Microsoft Access.

+ Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm phần Access

+ Thực hành: Microsoft Access.

II. KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

³  Ngày khai giảng: 19/09/2011

³  Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo.

³  Khai giảng các lớp:

-     Chứng chỉ A, B Quốc gia.

-     Cài đặt máy tính, Lắp ráp máy tính (thời gian học 4 tuần,3 buổi/tuần)

-     Mạng máy tính (thời gian học 4 tuần, 3 buổi/tuần).

-     Thiết kế WEB căn bản (thời gian học 6 tuần, 3 buổi/tuần).

-     Lập trình WEB với PHP&MySQL (thời gian học 8 tuần, 3 buổi/tuần).

-     Tin học trẻ em (từ 6-14 tuổi), xử lý ảnh với Photoshop.

* Đặc biệt học viên sẽ học phòng máy lạnh, được dạy và sử dụng Internet miễn phí với đường truyền tốc độ cao, giảm 10% học phí cho Sinh Viên.