Mozilla vừa phát hành FireFox phiên bản 7.0 được tăng tốc và cập nhật nhiều tính năng mới, chi tiết tại https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/<-->