Một số cải tiến mới của Thuderbird:

  • Thuderbird dựa trên nền tảng công nghệ mới Mozilla Gecko 7
  • Giao diện người dùng đã được chỉnh sửa và cải tiến
  • Khắc phục một số lỗi liên quan đến đính kèm file
  • Khả năng hiển thị tóm tắt nội dung mail được chọn
  • Cải tiến trong Address Book
  • Khắc phục một số lỗi bảo mật
  • Nền tảng được nâng cấp để cải tiến tốc độ, hiệu suất và tính ổn định

Các bạn download tại đây

Theo Mozilla