Danh sách thí sinh dự thi ngày 16/03/2012 ===> Download tại đây

Danh sách thí sinh dự thi ngày 17/03/2012 ===> Download tại đây

Ghi chú:

* Phòng thi Phòng MT04, MT05 (Lầu 01, Khu Thư viện và các Trung Tâm_ Khu mới )

* Giờ thi:

Buổi Sáng:

Đợt 1: 7g30

Đợt 2: 8g30

Đợt 3: 9g30

Buổi Chiều :

Đợt 1: 13g30

Đợt 2: 14g30

Đợt 3: 15g30

* Đề nghị thí sinh thi đi đúng giờ quy định, không giải quyết cho các thí sinh đi trễ quá 15 phút.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Điện thoại: 0989.755887 (cô Linh), 0985 954347 (thầy Trung), 0907 858422 (thầy Cao)

- Email: cict@agu.edu.vn ;  Website: http://cict.agu.edu.vn/mos/