Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, Trung tâm Tin học phối hợp với Cty. HQS tổ chức buổi seminar về công nghệ lưu trữ trực tuyến với MagicBox.

I. Nội dung báo cáo: Các chức năng chính của MagicBox

-  Lưu trữ, Note cá nhân, Public document, Guest house,....

- Đối tượng sử dụng.

- Ứng dụng và những lợi ích của MagicBox.

- Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành tin học.

II.     Báo cáo viên: Lâm Minh Triết.

Ông Lâm Minh Triết hiện là Project Leader và Software Architect của cty Delivery Việt Nam (cty của Nhật), kiêm giám đốc Công ty Cổ phần HQS (hqs.com.vn).

TRUNG TÂM TIN HỌC